Elérhetőségeink:

BUDAPEST 1205 VALÉRIA u. 87/b.

TELEFON: (36-1) 285-06-73

E-mail: winter@mail.datanet.hu

NYITVATARTÁSI IDŐ:
Hétfő-Péntek 09-től 20-ig folyamatosan
Szombat 09-11 és 17-19 között
Vasárnap és Ünnepnap 17-19 óra között.


Pet-Vet Kisállat-Ambulancia

Állatkorház - Az állatorvoslás története dióhéjban

A földtörténet különféle korszakaiban élt, de az évmilliók során kihalt ősállatok megkövesedett maradványain felismert elváltozások alapján leszögezhetjük, hogy amióta élet van a Földön, azóta betegségekkel is számolnunk kell. Az állatok "öngyógyító" tevékenységét (sebek nyalogatása stb.) ismerve a gyógyítást is történelem előtti korokig tudjuk visszavezetni.

Állatok járványos betegségeiről egyes ókori népek (kaldeusok, sumérok, asszírok, médek, perzsák, egyiptomiak stb.) mitológiájában találjuk az első adatokat. Innen tudjuk, hogy a veszettséget például a régi babilóniaiak is ismerték. Pontos leírás olvasható a Bibliában a Kr. e. 1750 körüli években Egyiptomot sújtó "csapásokról", amelyek az egyiptomiak háziállatait pusztították ki. A termőföldek megműveléséhez, a szállításhoz, a közlekedéshez, a hadviseléshez, de ugyanúgy a táplálkozáshoz, az öltözködéshez nélkülözhetetlen állatok kipusztulása gyakran történelemformáló jelentőségre emelkedett. A betegségek keletkezéséről alkotott állatkórház elképzelések az emberek hiedelemvilágának alakulását befolyásolták.

Ez magyarázza, hogy az első állatgyógyítók, például az ókori Egyiptomban is, azok a papok voltak, akik az áldozati állatokat készítették elő a szertartásra, áldozatot mutattak be az állatisteneknek és balzsamozták a szent álla- tok tetemét. Papok kezében volt a gyógyászat is, egyiptomi papiruszok máig őrzik a papok állatbetegségekre, azok elhárítására, illetve a beteg állatok gyógyszeres kezelésére vonatkozó ismereteinek titkait. Indiában a Védák korának állatgyógyászati ismeretanyaga igen gazdag. Alapos állatkórház betegvizsgálat, bőséges gyógyszerkincs és magas fokú sebészeti tudás jellemzi az indiaiak démonhitre épült állatgyógyászatát, amelynek módszereit szanszkrit nyelven írott könyvben össze is foglalták.

Sajátos és minden más nép felfogásától el- térő a kínaiak ősi állatgyógyászata, amelynek lényege az "ősmeleget", "ősvilágosságot" jelentő jang és az "ősnedvességet", "sötétséget" képviselő jin szervezetben eltolódott egyensúlyának helyreállítása. Ezt részint különlegesen gazdag állatkórház gyógyszerkincsük, részint az időnként Európában is divatba hozott sajátos hagyományos gyógymódjuk, az akupunktúra segítségével végzik.

Leírások: állatorvos, állatkórház, állatorvosi rendelő, kisállat klinika