Elérhetőségeink:

BUDAPEST 1205 VALÉRIA u. 87/b.

TELEFON: (36-1) 285-06-73

E-mail: winter@mail.datanet.hu

NYITVATARTÁSI IDŐ:
Hétfő-Péntek 09-től 20-ig folyamatosan
Szombat 09-11 és 17-19 között
Vasárnap és Ünnepnap 17-19 óra között.


Pet-Vet Kisállat-Ambulancia

Állatkorház - Az állatorvoslás története dióhéjban

Ősi állatkórház eljárásuk azonban a külső és belső élősködők, továbbá baktériumok, vírusok és más kórokozók által kiváltott, gyakran járványosan terjedő és tömeges elhullásokat okozó betegségek ellen teljesen hatástalan, mindezt az azóta felhalmozódott és természettudományosan meg- alapozott ismereteink bizonyítják. Figyelemre méltó az Ószövetségben a mózesi törvények állategészségügyi vonatkozása. Ugyanis itt jelenik meg írott formában először a megelőzés szerepe a betegségek elleni védekezésben.

A különféle ókori népek intuitív, naiv-empirikus, illetve babonás-mágikus állatgyógyászata először az ókori görögöknél fejlődött racionális-empirikus szintre. Igaz ugyan, hogy az állatkórház gyógyítás művészetének legendás eredetét itt is a mitológiában találjuk, a görögök mégis - a mágikus elemeket elhagyva - racionális alapokra helyezték az állatorvoslást. Ennek köszönhető, hogy a görögök között született meg az emberiség történelmének legnagyobb orvosa, HIPPOKRATÉSZ (Kr. e. 460-377), aki anatómiai és kórtani ismereteit állatok boncolása útján szerezte, és ennek alapján megalkotott humorál patológiai (nedvkórtani) tanításaival csaknem két évezredre szabta meg az orvosi tudományok fejlődésének irányát. Eszerint az élő szervezet egészségét négy humor (nedv): a vér, anyák, a sárga epe és a fekete epe, mint négy alap- nedv helyes keveredési aránya határozza meg. Az állatkórház egyensúly megbomlása betegséget okoz. Az állatkórház orvosnak nincs más feladata, mint az alapnedvek keveredési arányának egyen- súlyát helyreállítani. Ezt teheti gyógyszerekkel, diétás kezeléssel, fürdőkkel, vérbocsátással sebészi beavatkozással vagy ezek kombinációjával.

A hippokratészi tanításokon nevelkedett, de inkább természettudóssá lett, majd a középkortól filozófusként tisztelt ARISZTOTE- LÉSZT (Kr. e. 384-322) állatrendszertani, állatanatómiai és fejlődéstani, valamint az állatok betegségeit részletesen ismertető állatkórház munkássága alapján a tudományos állatorvoslás atyjaként tiszteljük. Tanítványa, a "világhódító" Nagy Sándor az akkori tudományos világ központjává fejlesztett Alexandria megalapításával az állatorvos tudomány történetébe is beírta nevét. A Római Birodalomban eleinte madárjósok (augurok) és béljósok (haruspexek), valamint az áldozati állatokat felkészítő állatgondozók (veterinariusok) feladata volt az ál- latok betegségeinek felismerése.

A hadsereg lovait állatkórház ló orvosok (mulomedicusok) kezelték. Később az állatorvoslás a maga idejében nagyon gyümölcsöző római mezőgazdasági kultúrába olvadt be, a folyamatosan fejlődő orvostudománytól való elszakadás azonban helytelen volt, mert évszázadokra visszavetette e fontos állatkórház szakág fejlődését. Egyedül a görög hagyományokat őrző Keletrómai (Bizánci), valamint az ugyancsak görög emlőkön nevelkedett középkori Arab Birodalomban fejlődött továbbra is együtt az emberorvos- és állatorvos-tudomány. Az oszmán-török hódítás azonban 1453-ban a Bizánci Birodalom megdöntésével az állatorvoslás racionális- empirikus korszakának is véget vetett, helyette metafizikai hiedelmek váltak uralkodóvá. Ennek az irányzatnak élén az arab állatorvoslást látjuk, annyira, hogy ezt az időszakot az állatorvos- állatkórház tudomány fejlődéstörténetének ázsiai korszakaként is említhetjük.

Gyönyörű miniatűrökkel gazdagon illusztrált könyvek, sebészeti, szemészeti, szülészeti műszerek és gyógyszerek mesés gazdagsága jellemzi az arab állatorvosok állatkórházakban is folytatott eredményes működését, amely a három kontinensre kiterjedő középkori Arab Biroda- lomban meghatározó módon járult hozzá a hódításokban történelmi szerepet játszó ló- állomány egészségi állapotának, hadászati fölényének biztosításához. Európában, a középkorban járványos betegségek tömegével pusztították az embereket és állataikat.

Leírások: állatorvos, állatkórház, állatorvosi rendelő, kisállat klinika