Elérhetőségeink:

BUDAPEST 1205 VALÉRIA u. 87/b.

TELEFON: (36-1) 285-06-73

E-mail: winter@mail.datanet.hu

NYITVATARTÁSI IDŐ:
Hétfő-Péntek 09-től 20-ig folyamatosan
Szombat 09-11 és 17-19 között
Vasárnap és Ünnepnap 17-19 óra között.


Pet-Vet Kisállat-Ambulancia

Állatorvos

Állatklinikák

Olyan állatkórházak, amelyek rendszeresen és folyamatosan részt vesznek az állatorvos képzésben is. Emiatt az állatklinikán nem csak végzett állatorvosok, hanem állatorvos tan-hallgatók is dolgoznak, illetve részt vesznek a betegek ellátásában.

Állatorvos laboratóriumok

Speciális, sok és nagy értékű műszerrel felszerelt állat- egészségügyi intézmények, ahol a rendelőkből, rendelőintézetekből beküldött különféle állati mintákat vizsgálják, majd az elkészült eredményeket visszaküldik a minta- vétel helyére.

Állatorvos ügyeletek, elsősegély-lehetőségek

Az állandó állatorvos kapcsolat mellett fel kell készülni a váratlan vészhelyzetekre is! A nagyobb településeken akár több állatorvos is foglalkozik kisállat-praxissal, így egy hétvégén jelentkező nem várt probléma esetén könnyebben találunk segítséget. A főváros legtöbb kerületében is van legalább 4-5 (sok helyen még több) állatorvos rendelő, illetve praxis. Jó, ha tudjuk azonban, hogy főleg a kisebb rendelők nyitva tartása általában időszakos, rendszerint csak napi pár órát vannak nyitva, így a sürgős esetekben nem biztos, hogy elérhetők.

A hétvégeken, ünnepnapokon sok helyen tartanak rendelést, de ekkor a rendelési idők általában rövidebbek és esetleg csak ügyeleti jelleggel elérhetők. Célszerű feljegyezni ezek címét, telefonszámát és nyitva tartási (rendelési) idejét is! Főként vidéken szokásos, hogy a helyi újságokban rendszeresen megjelentetik az ügyeletet ellátó állatorvos nevét és telefonszámát. A fővárosban és néhány nagyvárosban vannak állandóan (O-24 óráig) nyitva tartó rendelések is (a számuk évről évre növekszik), így érdemes feljegyezni azt is, hogy lakóhelyünkön (vagy annak közelében) hol találunk állandó ilyen, 24 órás ügyeletet biztosító ellátást! Hasznos állatorvos információ lehet az is, hogy ugyan egyelőre csak Budapesten, de van már olyan speciális elsősegély-szolgálat kisállatok számára, amely az emberi mentőautó mintájára, indokolt esetekben otthoni első- segély-ellátást biztosít a rászoruló kisálla- toknak.

Magyar Állatorvosi Kamara

A Magyar Állatorvosi Kamarát az Országgyűlés az 1995. évi XCIV. törvénnyel hozta létre mint az állatorvos hivatásrendi kamaráját. A törvény a kamara számára részletes en meghatározta feladatkörét, egyben számos, korábbi állami állat-egészségügyi tevékenység ellátását is a feladatává tette. Ha röviden kellene meghatározni a szerepét, azt mondhatjuk, hogy a MÁOK önkormányzati alapon meghatározza és szabályozza a magán-állatorvos működés kereteit. Erre főként azért van szükség, hogy a ma Magyarországon praktizáló közel 3000 magán állatorvos ne háromezer különféle módon szolgáltasson. A kamarának minden megyében és a fővárosban vannak helyi szervezetei. A magán- állatorvosi működési engedély kiváltásának és a praxis folytatásának (több más mellett) alapfeltétele a kamarai tagság.

Etikai bizottságok

Az előzőekben hivatkozott törvény szerint a kamara minden területi szervezete mellett működik egy etikai bizottság. Ezek feladata eljárni a kamara működési szabályait be nem tartó vagy megsértő állatorvosokkal szemben, és ezekhez fordulhatnak azok az állattulajdonosok is, akik olyan panasszal kívánnak élni valamely állatorvos ellen, ami kimeríti az etikátlan működés, tevékenység vagy eljárás fogalmát. Ugyanakkor nem tartozik hatáskörükbe annak elbírálása, hogy egy-egy állatorvos a tevékenysége során ejtett-e valamilyen szakmai hibát. Az ilyen panaszokkal polgári peres eljárásban bírósághoz lehet fordulni. Az állatorvosok szakmai felelősségbiztosítása A magán állatorvos gyakorlat folytatásának az is alapfeltétele, hogy az állatorvosoknak szakmai felelősségbiztosítást kell kötniük azokra az esetekre, amikor munkájukkal kapcsolatosan másoknak (az állat tulajdonosának) kárt okoznak. (A rendszer nagyon hasonló az autók kötelező felelősség- biztosításához!) Ilyenkor az esetleg felmerülő kártérítési igényeket a kárt okozó állatorvos helyett a biztosítótársaság elégíti ki, persze csak akkor, ha a polgári törvénykönyvben foglaltak szerint valóban kár keletkezett, és a károkozás felróható a kárt okozó állatorvos személyének.

Ez utóbbi feltételek meglétének el- adat, legtöbbször a bíróságok mondják ki a végső szót. E pereskedések során, nemritkán akár több évig is eltartó procedúra után születnek jogerős ítéletek. A kártérítési követelés érvényesítése Az előzőekben ismertetett szakmai felelősség- biztosítás kapcsán felvetődik a kérdés, hogy olyan esetben, amikor egy állattartó vélt vagy valós okok miatt kártérítésre tart igényt az állatát kezelő állatorvossal szemben, mit és hogyan kell tennie ahhoz, hogy az ilyen irányú igényét érvényesíthesse. Az első és legfontosabb, hogy amennyiben a kártérítési követelés egy állat halála kapcsán merül fel, nélkülözhetetlen a kórboncolása, még akkor is, ha ez érthető emocionális ellenkezést vált ki a tulajdonosban! E nélkül a halál okát nem lehet egyértelműen és pontosan megállapítani, így később például a bíróságok sem tudnak megfelelő tényekre alapozott ítéletet hozni.

A másik fontos feltétel, hogy a kártérítési követelést mindenképpen írásban kell közölni azzal az állatorvos emberrel, akivel szemben ez fel- merül, és pontosan meg kell jelölni azt, hogy miért és milyen értékben követelnek kártérítést. Természetesen szükséges minden, az üggyel kapcsolatos írásos dokumentum (kezelési lapok, leletek, receptek, számlák) csatolása is. Az állatorvos továbbítja a vele szemben benyújtott kártérítési követelést a szak- mai felelősségbiztosítását kezelő társaságnak, aki a nevében, illetve helyette majd eljár. Ha a biztosító a kártérítési követelést megalapozottnak találja, vagyis fennállnak a kártérítés polgári törvénykönyvben felsorolt kritériumai, rendezni fogja a kérelmező kárigényét. Amennyiben ez nem történik meg, az állat tulajdonosa bírósági úton érvényesítheti kárigényét az állatorvos szemben, a polgári tör- vénykönyv rendelkezései szerint ilyen esetben a biztosító közvetlenül nem perelhető.

Leírások: állatorvos, állatkórház, állatorvosi rendelő, kisállat klinika