Elérhetőségeink:

BUDAPEST 1205 VALÉRIA u. 87/b.

TELEFON: (36-1) 285-06-73

E-mail: winter@mail.datanet.hu

NYITVATARTÁSI IDŐ:
Hétfő-Péntek 09-től 20-ig folyamatosan
Szombat 09-11 és 17-19 között
Vasárnap és Ünnepnap 17-19 óra között.


Pet-Vet Kisállat-Ambulancia

Állatorvosi rendelő

A borbélysebészek orvosló állatorvosi rendelő könyveiben jelent meg a "sebesült emberke" vagy "sebészi Szent Sebestyén" mintájára az "érvágó lovacska" , illetve .ér- vágó ökröcske" mellett a "betegséglovacska", illetve "betegség ökröcske" figurája, valamint - betegségfogalomként - a szervezetben felhalmozódott "nedvek" megromlásából keletkező hetvenhétféle "tályog", amelynek eltávolítására szolgáltak a különféle vértisztító" beavatkozások. Az állatorvosi rendelő kirurgusok - később, a XVIII. században - fontos szerephez jutottak az Európára tört keleti marhavész elleni küzdelemben.

Új korszakot nyitott ugyanis az állatorvosi rendelő ismeretek fejlődésében a marhavész, amely 1709-1711-ben újból fellépett, s pusztító erejével egész Európán végigsöpört. A század folyamán több millió szarvasmarha elhullását okozta a járvány, amelynek első három éve alatt (1711-1714) Németalföld becsült vesztesége 100000, Angliáé 70000 elhullt állat. Az első megbetegedések Pádua mellett jelentkeztek. A birtokos (BORROMEO püspök) a vészről barátját, az Egyházi Állam főorvosát: LANCISI prelátust értesítette, aki a páduai egyetemhez fordult segítségért. RAMAZZINI professzor vette kézbe az ügyet. Kettejük javaslatára hívták össze a Collegium, és egyidejűleg a páduai Collegiumot, ahol is 1711. november 9-én tartott korszakalkotó beszámolójában Ramazzini határozottan elutasította az addigi állatorvosi rendelő asztrológiai elképzeléseket, ugyanakkor bizonyítottnak jelentette ki a betegség behurcolásának tényét.

Megállapította az állatról állatra terjedést, ami a betegség ragályos tulajdonságainak bizonyítéka, továbbá hangsúlyozta az elhullott szarvasmarhák felboncolásakor talált szervi elváltozások jelentőségét. Külön figyelmet érdemel, hogy Ramazzini l711-ben végzett kísérletei alapján javasolta a betegség átoltását egészséges állatokra, azok "átvészeltetése" céljából. Ramazzini beszámolója után újból össze- ült a Collegium Sacrum és Circularét bocsátott ki, melynek határozatait Európa vezető orvosi testületei elé terjesztették. Párizsban, 1714-ben az Orvosi Fakultás javaslatára Királyi Consilium irányítás a alá helyezték a marhavész elleni állatorvosi rendelő védekezés szervezését. Genfben és Velencében orvosi testületek, Német- országban FRIGYES VILMOS porosz király, Angliában I. GYÖRGY király rendelete írta elő a marhavész elleni védekezés rendszabályait a Lancisi által lefektetett elvek alapján.

A tomboló járvány dühét hosszú időn át nem sikerült megfékezni. Az idő megérett az állatorvosképzés megindítására, erre azonban - sajnálatos módon - nem az egyetemek vállalkoztak. A zűrzavaros helyzetet kihasználva egy lovaglóiskolát fenntartó élelmes francia ügyvéd, Lyon egyik külvárosában, 1762. február Bán megnyitotta a világ első állatorvos képző állatorvosi rendelő iskoláját, és ezzel kezdetét vette az állat orvoslás tudománnyá fejlődésének korszaka. A magas szintű orvosi rendelő oktatásról álmodozó Bourgelat-nak azonban látnia kellett, hogy terveit nem tudja valóra váltani: egy hajdani kolostor elhanyagolt épületében megnyíló iskolájának felszereltsége nagyon szegényes, oktatási szintje pedig még szegényesebb volt.

Maga sem volt állatorvosi rendelő orvos, mellette egy botanikus és egy sebészmester (kirurgus) alkotta a "tanári kart". Növendékeiket sem orvossá, hanem tábori patkolókováccsá kellett kiképezniük, ugyanis a kormányzat ezt igényelte. B. ezért hamarosan el is hagyta Lyont és Alfortban alapított egy második iskolát, de itt sem járt nagyobb szerencsével. Példájára mégis Európa más országaiban (Olaszországban, Svédországban, Ausztriában, Németországban, majd a világon másutt is) sorra létesültek állatorvos képző iskolák, és egyidejűleg megindult a hatalmi harc a polgári (egészségügyi) és a katonai kormányzatok között: egyikük a járványosan fellépő állatbetegségek elleni állatorvosi rendelő küzdelmet...

Leírások: állatorvos, állatkórház, állatorvosi rendelő, kisállat klinika