Elérhetőségeink:

BUDAPEST 1205 VALÉRIA u. 87/b.

TELEFON: (36-1) 285-06-73

E-mail: winter@mail.datanet.hu

NYITVATARTÁSI IDŐ:
Hétfő-Péntek 09-től 20-ig folyamatosan
Szombat 09-11 és 17-19 között
Vasárnap és Ünnepnap 17-19 óra között.


Pet-Vet Kisállat-Ambulancia

Állatorvosi rendelő

Kiderült, hogy a kórokozó mikroorganizmus ok gazdaspektruma szélesebb a korábban feltételezettnél. Időközben a motorizáció az állattenyésztés feladatait átalakította. A hadászat, a közlekedés, az igavonás és trágyatermelés helyett előtérbe lépett az élelmiszer-termelés. Új állatorvosi rendelő állategészségügyi igényekkel lépett fel a nagyüzemi állattenyésztés, mert a "háztáji" sertés-, baromfi-, házinyúltartást felváltó tenyésztőtelepein az állatorvosi rendelő esetében problémát jelentő kórokozók terjedése számára rendkívül kedvező körülmények alakultak ki, ezeket tehát ki kellett küszöbölni.

A közlekedés fejlődésével távoli országokból, sőt más földrészekről olyan kórokozókat hurcoltak be, amelyek új hazájukban új állat- fajba kerülve új, azelőtt ismeretlen betegségeket okoztak. Az állattenyésztésfajta nemesítő" céljai érdekében folytatott felelőtlen keresztezési kísérletek új egyedeinek immunrendszere gyakran sérült, ennek következtében korábban ártalmatlannak vélt mikroorganizmusok támadásának sem voltak képesek ellenállni. Az állati eredetű élelmi- szerek fogyasztásra alkalmas voltának bizonyítására egyre tökéletesebb vizsgáló eljárásokat kellett kidolgozni. Változott az emberek állattartási-állattenyésztési szokása, sőt felfogása is: egyre hangosabban követelte jogait az állatvédelem.

A régebbi időkben még a viviszekciót sem elítélő, kíméletlen kegyetlenséggel végrehajtott állatorvosi rendelő állatkísérletek védtelen áldozatainak mérhetetlen szenvedését a társadalom megsokallta, és állatvédelmi törvényeket hozott az állatkínzás megakadályozására. Az ebtenyésztésben például az őrző-védő, terelő- és vadászkutyák helyett a hegyi és vízi mentő-, vakvezető, földrengésjelző, szagazonosító, kábítószer-nyomozó stb. munkakutyák szerepe lépett előtérbe. Egyre több családban tartanak kedvenc háziállatot, köztük díszállatot, díszmadarat, de majom, sőt párduc, tigris, óriáskígyó vagy akár krokodil befogadására is vállalkoznak. Ez azonban nem veszélytelen. Kiderült ugyanis, hogy az állatok és madarak az ember számos fertőző és parazitás eredetű, sőt ideg- és elmebetegségének hordozói és terjesztői lehetnek. Kemény csapás volt ennek felismerése a szigorúan agrár szemléletű és kereskedelmi-gazdasági beállítottságú állatorvosi rendelő irányzat követői számára.

Ez azonban az állat- egészségügy számára is új állatorvosi rendelő kihívást jelentett, mert ettől kezdve a gazdasági haszonállatokon kívül a kedvenc háziállatok, díszállatok, díszmadarak, a vadon-, illetve a szabadon élő állatok és madarak, különösen a vándormadarak, továbbá az állatkerti állatok, biológiai és gyógyszertani kísérletek céljaira tartott állatok, egerek, patkányok, sőt a hüllők, halak, méhek betegségei, a betegség- terjesztő kullancs ok, legyek, szúnyogok az ember egészségének védelme érdekében mind az állatorvoslás érdeklődési és fel- adatkörébe kerültek. Az állatról emberre terjedő betegségek (zoonózisok) jelentősé- gének ily módon történt előtérbe kerülése az állatorvosi rendelő tudományi kutatásokat a korábbi egysíkú kereskedelmi-gazdasági céloknál a sokkal magasabb rendű közegészségügyi irányba terelte. Külön figyelmet érdemel, hogy az állatokon folytatott orvostudományi kutatások az egyetemes állatorvosi rendelő orvostudomány fejlődése szem- pontjából nélkülözhetetlennek nevezhetők.

Példaként elegendő említenünk a rosszindulatú daganatok tanulmányozásának történetében új korszakot nyitó felfedezést, amely tyúkok szarkómájának vírusos eredetét bizonyította. Az 1911-ben tett megállapítást azonban csak 55 évvel később ismerték el Nobel-díjjal: addig tartott, míg végre a tudó- sok hajlandók voltak elfogadni a daganatok keletkezésére vonatkozó új kutatási eredményeket. A továbbiakban a daganatkeltő vírusok egész sorát mutatták ki az állatorvosi rendelő dolgozók állatokban, ám újabb hosszú évek kellettek ahhoz, hogy az ember bizonyos daganatainak vírusos eredete is bizonyítást nyerjen. Napjaink molekuláris genetikai kutatásai e kérdést teljesen új megvilágításba helyezték, akárcsak azokat az állatokat megbetegítő mikroorganizmusokat, amelyeket bizonyos genetikai átalakítással az emberre is veszélyessé tehetünk. Számunkra mindebből elegendő csupán egyetlen állatorvosi rendelő következtetést levonni, miként az állatorvoslás nem nélkülözheti az orvostudományi kutatások újabb és újabb eredményeit, ez megfordítva is igaz: az orvostudomány fejlődéséhez nélkülözhetetlen az állatorvos-tudomány fejlődésének folyamatos nyomon követése, sőt befolyásolása.

Ez a felismerés a jövő fejlődésének irányát az össze- hasonlító orvostudományi kutatások irányába tereli. Az állatorvosi rendelő kutatómunka napjainkban is serényen folyik. A magatartás-élettan, az agykutatás, a gyógyszerkutatás, az űrkutatás, a génmanipuláció és az ehhez is kapcsolódó sugárártalmak és a biológiai hadviselés, illetve a bio terrorizmus elleni védekezés újabb és újabb feladatai azonban az állatorvosi rendelő tudomány fejlődésének irányát alapvetően megváltoztatták. Ez az állatorvosképzés fejlődésének is új irányt szab, nevezetesen a szakosodás korszerűsítését igényli.

A túlhaladott fal specifikus" betegségfelfogás hagyományait őrző agrárgazdasági állatorvosi rendelő irányzat még az állatfajok szerinti szakosodást igényelte, ezért az állatorvos tudomány képzésben, különösen az állatorvos-továbbképzésben az iparszerűen termelő mezőgazdasági nagyüzemek gazdasági haszonállat-állományának egészségét tekintette legfontosabb feladatának. Az állatorvosi rendelő változások viszont a kedvenc állatok orvoslását, gyógykezelésük mellett tartásukkal kapcsolatos közegészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi feladatok ellátását és orvostudományi kutatási célokból történő tanulmányozását is az állatorvosok feladatkörébe sorolják. Ennek a reményteli fejlődésnek gyümölcsét azonban már az új évezred új nemzedékei fogják leszüretelni.

Leírások: állatorvos, állatkórház, állatorvosi rendelő, kisállat klinika